Tori Hobusekasvandus        


  
Uudised
   Meist
   Ajalug
u
  
Teenused
   Pulmasõidud
   Tallid
   Sugutäkud
   Varsad
   Galerii
   Müük
   Üritused
   Juubeliüritus
   Partnerid
   Kontakt & Asukoht
   Külalisteraamat
   Tagasiside

   Tori kuulsad
              hobused


Natukene meist endist...

OÜ Tori Hobusekasvandus asutati 2001. aastal. Ettevõtte loomise peaajendiks oli vältida Tori hobusekasvanduse likvideerimist, mis pooleteist sajandi pikkusega asutust seda viimasena majandanud AS Tori Hobune pankroti järel ähvardas. Asjatundliku tegutsemisega suudeti kasvandus suurimatest raskustest üle aidata ja kuigi me ei saa endile siiani ühtki eksisammu lubada on siiski jõutud järjest laiahaardelisema tegutsemiseni. Loomulikult ei taheta piirduda vaid seni saavutatuga, sooviks on taastada Tori hobusekasvanduse varasem hiilgus ja osatähtsus Eesti hobusekasvandusmaastikul võimalikult suures ulatuses.

OÜ Tori Hobusekasvandus tunneb ja väärtustab traditsioone ja ajalugu ning on ka enda sihiks seadnud alal hoida ja samal ajal järjepidevalt edasi aretada tori hobusetõugu kui üht osa Eesti rahvuskultuuriväärtusest. Kus oleks seda veel parem teha kui mitte siin, tema sünnipaiga südames? Tori hobuse kõrval ei ole unustatud ka neile "alusepanijaid" ja eesti rahva ustavaid kaaslasi läbi Eesti ajaloo - eesti hobuseid. Kõige paremini annavad meie tegevuse eesmärke ja sihte ilmselt edasi meie missioon ja visioon:

Missioon: säilitada tori ja eesti hobusetõuge ning toetavate tegevuste kaasabil muuta neid läbi järjepideva aretustegevuse võimalikult headeks ja mitmekülgselt kasutatavateks hobusteks, kaotamata seejuures tõugude isikupära.

Visioon: lähitulevikus nähakse THK-d kui suurt Eesti (soovitavalt riiklikku) tõuaretus- ja hobusekasvatuskeskust, kuhu on koondunud parimad spetsialistid, vahendid ja olulisemad aretust puudutavad tegevused ning kus leiaksid abi kõik hobusekasvatuse ja hobustega tegelevad inimesed olenemata nende soovi või probleemi iseloomust.

Kuna üksnes aretusega on raske end ära majandada, tegutseme ka mitmel muul hobustega seotud alal. Üheks selliseks alaks on külastajate vastuvõtt kasvanduses ja hobustega seotud turismiteenuste pakkumine kasvanduses ja väljaspool seda. Aretustegevuse toetamise kõrval on sama tähtis põhjus sellega tegelemiseks meie soov tuua vahepeal tugevalt urbaniseerunud ühiskond tagasi hobuste juurde. Tahame, et järjest rohkem inimesi saaks aimu nende kaunite loomade väärtusest ja rahulolust, mida pakub nendega tegelemine või kasvõi ainult nende seltsis viibimine. Seepärast pakume külastajatele ka mitmesuguseid teenuseid alates kasvandust tutvustavate ekskursioonide ja lõpetades mitmesuguste pakettide ja ürituste korraldamisega. Täielik nimekiri võimalustest meiega aega veeta on ära toodud lingil "Teenused". Kasvavat osatähtsust omab hobustega pulmasõitude tegemine - trend, mis oma erilisuse ja romantilisuse tõttu pruutpaaride seas üha suuremat populaarsust saavutab. Samal ajal püüame inimesi panna väärtustama eelkõige just meie oma kohalikke hobuseid näitamaks, et ka meil endil on, mille üle uhke olla. Leidsime, et inimeste ja hobuste üksteisele lähendamine on sedavõrd tähtis ettevõtmine, et väärib omaette missiooni ja visiooni:

OÜ Tori Hobusekasvanduse kui turismiteenuseid pakkuva ettevõtte mission: tõestada kohalike hobusetõugude väärtust kogemustele tugineva professionaalsuse ja sellest tuleneva kvaliteediga mitmekülgsete hobustega seotud turismiteenuste võimaldamisel, aidates nii kaasa nende säilimisele ning edasiarendamisele.

OÜ Tori Hobusekasvanduse kui turismiteenuseid pakkuva ettevõtte visioon: olla aastaks 2015 40%-lise turuosaga Eesti tuntuim, hinnatuim ja mitmekesiseima valikuga hobustega seotud turismiteenuste pakkuja.

Meie rõõmuks on järjest rohkem noori inimesi leidnud tee meie ratsakooli, kus praeguseks on õpilasi juba kolmekümne ringis ja juurde tuleb neid lausa iga kuuga. Olulise osa meie tegevusest moodustavad ka hobuste müük ja majutus. Tori Hobusekasvandusest pärit hobused on hinnatud nii Eestis kui Skandinaaviamaades, neid kasutavad nii Soome ratsakoolid kui Rootsi kuninglik ratsapolitsei. Samas pole paljuks peetud ka meilt ostetud tori hobuste transpordi korraldamist nende uude koju Austraaliasse - kaugeimasse kohta maailmas, kuhu meie andmetel mitte ainult tori hobused, vaid üldse Eestist ostetud hobused rännanud on. Meie tallides on ajutise või rohkem või vähem alalise kodu leidnud paljud erahobused - nii suksud, keda omanik eelistab hoida meie kasvanduses, et temaga siin sõitmas käia kui hobused, kes meie abiga siin ratsa- või vankrihobuse üllast ametit omandavad. Omame ka Eesti Ratsaspordiliidu atesteeringut.

Oma tegevuses lähtub OÜ Tori Hobusekasvandus alljärgnevatest põhiväärtustest:

" Usaldusväärsus - meie peale võib alati kindel olla; kui oleme andnud lubaduse, leiame viisi selle pidamiseks

" Kvaliteet - kui midagi teha, teha seda ka võimalikult hästi, vastasel juhul pole mõtet tegema hakatagi

" Järjepidevus ja jätkusuutlikkus - Tori Hobusekasvandus ei ole nagu leht tuule käes, mis täna liigub ühes suunas ja homme teises; me tegutseme teadlikult seatud sihti ja eesmärke silmas pidades, mõeldes tänase kõrval ka homsele

Tori Hobusekasvandust tunnustati ajavahemikuks detsember 2008-detsember 2009 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt läbi viidud Eesti Turismiettevõtete Kvaliteediprogrammi märgisega "Märk kindlast arengust". Programm on suunatud kvaliteedi tõstmisele turismiga tegelevates ettevõtetes ning tunnustuse saamiseks peab ettevõttes olema pühendumus kvaliteedi arendamisele ja kliendikesksusele.

Selline on lühiülevaade OÜ Tori Hobusekasvanduse tegevusest. Lähemalt saate kõige tehtavaga tutvuda meie kodulehekülje erinevatel all-linkidel või siis lihtsalt ise meile külla tulles. Kohtumiseni!