Tori kuulsad hobused        


  
Uudised
   Meist
   Ajalug
u
  
Teenused
   Pulmasõidud
   Tallid
   Sugutäkud
   Varsad
   Galerii
   Müük
   Üritused
   Juubeliüritus
   Partnerid
   Kontakt & Asukoht
   Külalisteraamat
   Tagasiside

   Tori kuulsad
              hobused
Siin rubriigis on ära toodud Tori Hobusekasvanduses sündinud hobused, kes on tori tõu kuulsaks teinud ja kuulsust üleval hoidnud. Praeguseks on siin ära märgitud hobused, kes esinesid eriti edukalt nii Nõukogude Liidus kui ka Eesti mastaabis. Edaspidi saavad kindlasti ära mainitud ka Eestis võitnud hobused. Arvestada tuleks asjaoluga, et ajal, mil need hobused võistlesid, võib öelda, et Nõukogude Liidus võistlemine võrdus maailmaga ja konkurents oli väga karm. Samuti hinnati muid võistlejaid peale venelaste väga karmilt, st. võitmiseks pidi hobune sooritama kolmevõistluse alad eriti puhtas allüüris, diskvalifitseerimine oli väga kerge tulema.

Vapsikas

VAPSIKAS TK 205

Sündinud: 1860
Isa: Viskal    Ema: Jõgge

1865. aastal vedas ta Riia näitusel kruusateel 358 puuda. Moskvas Pariisi näituse jaoks korraldatud prooviveovõistlustel 1.sept. 1866.a. vedas Vapsikas palju halvemates tingimustes (puuassidega vanker ja mäest üles) 200 puuda. Selle peale saadeti Vapsikas 1867.a. riigi kulul Pariisi rahvusvahelisele näitusele, kus tema veovõistlusel (proportsionaalselt keha raskusele) I auhinna-hõbe auraha-sai ja suurt tähelepanu oma jõuga äratas. (Vana kirjapilt - muutmata)

Leidulaps

LEIDULAPS  2296TB

Sündinud: 1925
Isa: Agu 42E  Ema: Hero 990T
Mõõdud: 151-160-181-19,0

Leidulaps saadi eesti tõugu täku ja tori tõugu mära ristamisest. Üks viljakaim mära siiani Eestis  - 17 varssa elu jooksul.

Halis

HALIS  348T

Sündinud: 1929
Isa: Harun 42T    Ema: Milla 978T
Mõõdud: 62-218-23,0

Sündis Tori Hobusekasvanduses suguluspaaritusest Hetmani ja Vapsika suhtes. Tema isa oli Hetmani poeg ja ema Meinhardi tütar. Halis oli oma aja kohta suur, heade tõuomadustega täkk. Ta oli Eesti 1950. aasta veorekordi omanik, vedades 152-meetrisel distantsil ära 11 094-kilogrammise koorma. Halisel oli väga hea pärandamisvõime ning ta andis oma tüüpi ja omadusi järglastele kindlalt edasi. Halise liini silmapaistvamad järglased olid poeg Halvak 1553T, selle poeg Hormon 1715TA ning viimase poeg Hoius 3939TB, kes sai ka uue liini alustajaks.

Anala

ANALA  8834TB

Sündinud: 1939
Isa: Anar 159E  Ema: Hurma 2099TA
Mõõdud: 151-160-181-19,0

Anala saadi ka eesti tõugu täku ja tori tõugu mära ristamisest nagu Leidulapski. 1947. aastal tuli ta pikamaa veo-ja sõiduvõistlustel I kohale. Ta kattis sõiduvõistlustel 25-kilomeetrise vahemaa rakendatuna hariliku raudtelgedega vankri ette, millel oli kaks sõitjat (koorma raskusega 369 kg), ajaga 1 tund 24 minutit ja 36 sekundit, läbides 4,9 meetrit sekundis ehk keskmiselt 17 km tunnis. Veovõistlustel vedas Anala 1260 kg 25-kilomeetrisel distantsil, kattes selle vahemaa 3 tunni 37 minuti ja 30 sekundiga, käies sellel vahemaal keskmiselt 4,1 km tunnis

Hirgo

HIRGO 833TA

Sündinud: 1939
Isa: Hindro 653TA    Ema: Amiba 1821TA
Mõõdud: 158-167-199-23,0

1949. aastal maksimaalse veojõudluse tšempioniks, I koht Vabariiklikel võistlustel. Koorma kaal 7815 kg.

Hindo

HINDO   1667TA

Sündinud: 1949
Isa: Hingstar 317T    Ema: Ubi 3679T
Mõõdud: 158-168-204-22,0

Tuli 1953. aastal maksimaalse veojõudluse tšempioniks, I koht Vabariiklikel võistlustel. Koorma kaal 7865 kg. Hingstari liini parim jätkaja. Üleliidulisel Rahvamajandusnäitusel 1954.a. tunnustatud tori tõu tšempioniks. Tõutšempioniteks tunnistati ka Hindo poeg Hüvang 4413T ja pojapoeg Hürgo 6477T.
 

Hindo

Union.jpg (110661 bytes)

UNION  1697TA

Sündinud: 1950
Isa: Uhas 1143T    Ema: Anala 8834T
Mõõdud: 164-171-201-23,0

Läbis 2 km sammu ajaga 13 minutit 21,5 sekundit tulles sellega NSV Liidu tšempioniks 1960.a. (veojõud 150 kg). Sõitja Joann Tali.

Union

Hormon

HORMON  1715T

Sündinud: 1951
Isa: Halvak 1553T  Ema: Lipsi 4147T
Mõõdud: 169-177-215-24,0

Üleliidulise Rahvamajandusnäituse tõutšempion 1955.a. 3-aastasena vabariiklikel maksimaalveojõudluskatsetel vedas koormat raskuse juurdelisamisega 16 420 kg betoneeritud teel 498 meetrit. Riiklikku tõuraamatusse kanti tema 91 poega ja 102 tütart.

Hormon  Hormon  Hormon

Luhar

LUHAR   2001T

Sündinud: 1952
Isa: Loots 649T    Ema: Uhra 17 410T
Mõõdud: 161-171-220-24,0

1960.a. püstitas täkk Luhar maksimaalse veojõudluse katsetel maailmarekordi, vedades 2000 kg koormaga katsekelku kruusateel 880 kg veojõuga 7,1 meetrit, mis oli Luhari kehakaalust suurem. Vankrikoormale ümberarvestatult oli koorem 26 tonni. Sõitja oli meistertreener Joann Tali. Luhari rekordit kordas hiljem tema tütar Leeve 13305T. Riiklikku tõuraamatusse kanti Luhari 38 poega ja 44 tütart.

Luhar  Luhar  Luhar  Luhar

Hoius

HOIUS  3939T

Sündinud: 1955
Isa: Hormon 1715T  Ema: Uhli 4133T
Mõõdud: 166-174-220-23,0

Üleliidulise Rahvamajandusnäituse I järgu diplom 1959.a.

Hoius  Hoius

Uha

UHA  11111TA

Sündinud: 1955
Isa: Uhas 1143T    Ema: Uta 4717T
Mõõdud: 170-180-204-22,0

Saavutas 2 km traavisõidu ajaks 4 minutit 44,8 sekundit (veojõud 50 kg) ja tuli sellega NSV Liidu tsempioniks. Sõitja Joann Tali.

Hiire ja Huige

HUIGE 13501T

Sündinud: 1962
Isa: Horvet 3941T    Ema: Hembe 4983T
Mõõdud: 162-202-21,5

Üleliidulistest veohobuste võistlustest 1969.a. Pihkva hipodroomil võttis osa 65 NSV Liidu parimat veohobust. Kolme ala kokkuvõttes tuli kolmandale kohale Tori Hobusekasvanduse mära Huige Joann Tali juhtimisel. Huige tulemused olid 2 km traavi 5 minuti ja 17,6 sekundiga, 2 km sammu 14 minuti ja 54 sekundiga ja 1-tonnise koormaga kaugusvedu 825,9 meetrit.

Hiilar

HIILAR  7271T

Sündinud: 1968
Isa: Hoius 3939T  Ema: Hiila 13 183T
Mõõdud: 170-178-220-25,0

Tunnustati tõutšempioniks.

Hiilar  Hiilar

Ankur

ANKUR  9871T

Sündinud: 1974
Isa: Algus 8787T    Ema: Võia 16825T

1981. aastal saavutas täkk Ankur Vilniuses üleliidulistel veokatsetel traavis I koha.

Ankur  Ankur  Ankur  Ankur  Ankur

Aaker

AAKER  9969T

Sündinud: 1976
Isa: Algus 8787T    Ema: Hõre 17091T
Mõõdud: 169-206-23

Tuli 1980.a. vabariiklikel võistlustel kolmevõistluses esimeseks. Hiljem tuli üleliidulistel võistlustel esikohale 2 km sammus ja 1983. aastal maksimaalveos. Ka Eesti rekord 2 km sammus kuulub aastast 1983 täkule Aaker, aeg 13 minutit 16 sekundit, sõitja oli NSV Liidu meister-treener Lembit Karjel.

Aaker  Aaker  Aaker 

Hiilur

HIILUR  10323T

Sündinud: 1977
Isa: Hiilar 7271T    Ema: Uldi 16775T
Mõõdud: 171-211-24,0

1983 ja 1984 üleliiduliste veo- ja sõiduvõistluste absoluutne tšempion kolmevõistluses. Sõitja meister-treener Vambo Tali.

Hiilur Hiilur Hiilur Hiilur Hiilur Hiilur Hiilur Hiilur Hiilur Hiilur

Aroonia

AROONIA  20307T

Sündinud: 1982
Isa: Aaker 9969T    Ema: Helbe 15 059T
Mõõdud: 166-208-22,5

Üleliidulistel võistlustel esikoht 2 km sammus. Püstitas 1989. aastal kolmevõistluse üleliidulise rekordi, mis on siiani ületamata. Sõitjaks oli meistertreener Lembit Karjel. Aroonia tulemused olid: 2 km traavi 5 minuti 10 sekundiga, 2 km sammu 13 minuti 22 sekundiga, kaugusvedu 1178 meetrit.

Aroonia Aroonia Aroonia Aroonia Aroonia Aroonia Aroonia Aroonia

Laser

LASER  12109T

Sündinud: 1984
Isa: Luur 6009T   Ema: Hiti 19 361T
Mõõdud: 169-207-23,5

1989. aastal saavutas Laser üleliidulistel raskeveovõistlustel maksimaalveos esikoha veojõuga 126% oma kehamassist, mis on siiani ka liidu rekord kui kehakaalu ja veoraskuse suhe ning  traavis kolmanda koha. Sõitja Vambo Tali.

Laser Laser Laser Laser Laser Laser Laser Laser Laser
Laser Laser Laser Laser Laser Laser 

HELVE

Pikaajaline Eesti kõrgushüppe rekordi omanik (püsis üle 30 aasta), milleks oli 2 m, ratsanik Jako Kosk.
"Tõrvas võisteldi kõrgushüppes. Siin valmistas meeldiva üllatuse Jako Kosk tori tõugu märal Helve, kes ületas 180 cm! See oli jõukohane ainult Helvele, kes oli 3-4 aastat tagasi, muide, tavaline tööhobune. Nüüd laskis J. Kosk seada kõrguseks 193 cm, et lüüa Raigo Kollomi ja Hamburi nimel olevat “Jõu” rekordit. Esimene katse- ja Helve põrkas nagu pall 40 cm üle oma kõrguse. Kui hiljem kohtunikud kontrollisid veel kord takistuste kõrgust, siis selgus, et tulemus on täpselt kaks meetrit! See on parem ka ametlikust vabariigi rekordist."

Üleliidulisteks meistriteks said treeneritest:

1. Vambo Tali (Tori HK)  - 7 korral

2. Maret Mikk (Puurmani) - 6 korral

3. Joann Tali (Tori HK) - 4 korral

4. Lembit Karjel (Tori HK) - 4 korral

5. Ants Juursoo (Ülenurme) - 2 korral

6. Margarete Nikopensius (Kambja) - 2 korral

7. Martin Mänd (Tori HK) - 1 korral

 

NB !  Ootame kõigilt informatsiooni, kes teavad midagi Tori ratsaspordi ajaloost, siiani pole see kajastamist leidnud.