Tori Hobusekasvandus        


  
Uudised
   Meist
   Ajalug
u
  
Teenused
   Pulmasõidud
   Tallid
   Sugutäkud
   Varsad
   Galerii
   Müük
   Üritused
   Juubeliüritus
   Partnerid
   Kontakt & Asukoht
   Külalisteraamat
   Tagasiside

   Tori kuulsad
              hobused


[ vaata ka sugutäkud läbi aegade ]     

14. novembril 1855. a. tehti Liivimaa aadli poolt otsus asutada Tori Hobusekasvandus, mis alustas tegevust juba aastal 1856. Ajaloolistel andmetel olid Tori ja Avinurme kroonumõisad rüütelkonna käes juba alates 1826. aastast, aga neid kasutati karja- ja lambakasvatuse arendamiseks. 1855. aastal palusid mõisnikud keisrilt rendilepingu pikendamist 24 aastaks, et asutada hobusekasvandus... nii asutatigi Pärnumaale Tori Hobusekasvandus, Pärnu linnast 26 km kaugusele. Kasvanduse asutamise vajaduse põhjenduseks toodi asjaolu, et kohalik eesti hobune on hävimisohus ning selle päästmiseks ongi vaja kasvandust.

Tori Hobusekasvandus komplekteeriti 47 eesti tõugu märaga (tk. 135 cm) ja 7 noore täkuga (tk. 140 cm). Peale nende osteti Soomest 10 soome tõugu mära ja 3 täkku. Sõidu- ja luksushobustena osteti veel Saksamaalt Veili hobusekasvandusest 3 araabia täkku ning lisaks neile ka 2 traavlitäkku.

Eesti hobuse parandamine ristamise teel ei andnud soovitud tulemusi kuni hetkeni, mil Tori Hobusekasvandusse toodi norfolk- roadsteri tõugu ristandtäkk Hetman (sünd. 1886.a.), kes pani aluse tori hobusetõu aretusele: ta andis häid põllutööhobuste tüüpi järglasi ning temast said alguse esimesed täkuliinid ja märaperekonnad.

Põhikomponentideks tori tõu aretamisel jäid kuni 1936. aastani norfolk-häkni ja kohalik eesti hobune. Liinide arvu suurendati 1937. aastal sissetoodud uute postjee-bretooni tõugu täkkudega. Saavutati uus universaalne hobusetõug, mis kinnitati aastal 1950. Domineerivaks värvuseks on raudjas, valgete märgistega peal ja jäsemetel. Iseloomult on tori hobune energiline, healoomuline, hea veotahtega ja kergesti õpetatav.

Üldiselt võib Tori Hobusekasvanduse 150-aastast tegevust eraldada perioodidesse järgmiselt:

   pall.gif (944 bytes) Eesti hobusetõu parandamise katsed aastail 1856-1880
   pall.gif (944 bytes) Loobumine eesti hobuse parandamisest ja üleminek kiirustüübiliste hobuste kasvatamisele
       aastail 1880-1908
   pall.gif (944 bytes) Tori hobusetõu kujundamine aastail 1908-1920
   pall.gif (944 bytes) Universaaltüüpi põllumajandusliku hobuse puhasaretamine aastail 1920-1973
   pall.gif (944 bytes) Hannoveri tõugu täkkude kasutamine, et muuta tori hobune universaalsemaks

Lähiminevikus on aretuse suund muutunud, rasketüübilise hobuse asemel püütakse aretetada ja kasvatada kergemat ratsahobust. Samas hoitakse ja aretatakse ca 25% vanematüübilist universaalset tori hobust, kes sobib käima nii rakkes kui ka ratsa.

Tori hobuse kõrgushüpperekord on 2 meetrit, see kuulub märale nimega Helve.

1989. aastal NL absoluutseks tšempioniks rakkehobuste kolmevõistluses tuli mära Aroonia (asub endiselt Tori hobusekasvanduses). Ka NSV Liidu rekord suhtelises veojõus kuulub kasvanduse täkule Laser veojõuga 126% oma kehamassist. Eesti sammurekord kuulub kasvanduse täkule Aaker.

Tori Hobusekasvanduses (üle 900 ha maad) on ca 100 hobust, neist 35 mära, kellelt aastas saadakse 10-20 varssa.