SUGUTÄKUD  LÄBI  AEGADE     

HETMAN


Norfolk-roadsteri tõugu ristandtäkk, keda peetakse tori hobuse
esiisaks. Hetman sündis Poolas Klementsovo Hobusekasvanduses 1886.aastal. Tema isa Stuart oli norfolk-roadsteri täku Pretendendi ja anglo-normanni mära Premiere järglane, ema aga hunteri mära.

Hetman oli tumeraudjas, saba ja lakk valkjamad, lauk laubal ning mõlemad eesjalad ja vasak tagajalg valged. Tema kõrgus turjalt oli
155 cm, rinna ümbermõõt 184 cm ja kämbla ümbermõõt 22,5 cm. Tähtsamad järglased on Heldenknabe, Harun ja Hyperion.
Hetman suri aastal 1912.

 

HELDENKNABE 1543 T

 

Sündis Toris 1897.aastal. Isa Hetman, ema orlovi traaveltäku ja
eesti mära ristandjärglane Burja. Värvuselt oli Heldenknabe raudjas. Andis kasvandusele 16 suguhobust. Tema liini viisid

edasi Heldenknabe II ja Hingstar. Heldenknabe suri 1923. aastal.

 

 

MEINHARD II 43 T

 

Ida-friisi tõugu täkk, kes sündis 1908.aastal Saksamaal. Eestisse
toodi ta aastal 1912. Isa Mentor 1054, ema Herzogin 5885.
Värvuselt oli Meinhard tumeraudjas, turja kõrgus 161 cm,

rinna ümbermõõt 204 cm ja kämbla ümbermõõt 23 cm.
Toris paaritas ta 437 mära ja andis 21 sugutäkku.

 

 

HINGSTAR 317 T

 

Sündis Tori Hobusekasvanduses 1927.a. Tema isa oli
Hetmani pojapoeg Heldenknabe II 133 T ja ema Meinhardi
pojatütar Maimu 1284 T.

Värvuselt raudjas, turja kõrgus 157 cm, kere põikpikkus 167 cm,
rinna ümbermõõt 200 cm ning kämbla ümbermõõt 22,5 cm.

Tema parim poeg ning liini jätkaja oli 1949.a. kasvanduses
sündinud täkk Hindo 1667 TA.

 

HINDO 1667 TA

 

Sündis Tori Hobusekasvanduses aastal 1949. Isa Hingstar 317 T,
ema Ubi 3679 TA. Turja kõrgus 158 cm, rinna ümbermõõt 212 cm
ja kämbla ümbermõõt 22,5 cm. Hingstari parim järglane.

1954.aastal tunnistati Hindo tori hobusetõu tšempioniks. Tõutšempionideks on tunnistatud ka Hindo poeg Hüvang 4413 T ja pojapoeg Hürgo 6477 T.

 

HOIUS 3939 TB

 

Sündis Tori Hobusekasvanduses aastal 1955. Isa Hormon 1715 TA
ja ema Uhli 4133 TA. Turja kõrgus 166 cm, rinna ümbermõõt 220 cm
ja kämbla ümbermõõt 23 cm.

Heade tõuomadustega täkk, keda kasutati Toris alates 1958.aastast kuni 1970.aastate keskpaigani. Hoiuse paremad järglased on
täkk Hiilar 7271 T ja viimase poeg Hiilur 10 323 T,

kes tuli 1983. ja 1984.aastal üleliiduliste veo- ja sõiduvõistluste absoluutseks tšempioniks kolmevõistluses.

HIILAR 7271 T

 

Sündinud 1968.aastal. Tema mõõdud olid: 170-178-220-25,0 cm.
Isa Hoius ning ema Hiila 13 183 T. Hoiuse parim poeg.

 

HIILUR 10 323 T

 

Sündis aastal 1977. Isa Hiilar 7271 T, ema Uldi 16 775 T.
Turja kõrgus 171 cm, rinna ümbermõõt 211 cm ja
kämbla ümbermõõt 24 cm.

Hiilur tuli 1983. ja 1984.aastal üleliiduliste veo- ja sõiduvõistluste absoluutseks tšempioniks kolmevõistluses. Viimastel aastatel on temast on saadud mitmeid silmapaistvaid järglasi.

 

AAKER 9969 T

 

Sündis Tori Hobusekasvanduses 1976.aastal. Isa Algus 8787 T,
ema Hõre 17 091 T. Turja kõrgus 169 cm, rinna ümbermõõt 206 cm
ning kämbla ümbermõõt 23 cm. Alguse parim järglane.
Aaker tuli üleliidulistel võistlustel 2 km sammus esikohale ning 1983. aastal maksimaalveos.

 

DINAAR 11 055 T

 

Sündis aastal 1980. Isa Difer, ema Heeli

16 489 T. Turja kõrgus 173 cm, rinna ümbermõõt
209 cm ning kämbla ümbermõõt 24 cm. Diferi parim järglane.

 

 

TORIS KASUTATUD TÄKUD

 

 

LOIT 11 047 T

 

Sündis 1981.aastal. Isa Lokkir 6829 T, ema Ugu 15 819 TT.
Turja kõrgus 167 cm, rinna ümbermõõt 220 cm ja kämbla
ümbermõõt 23 cm. Lootsi liini sugutäkk ja tori raskema tüübi esindaja.

 

 

AILUR 12 391 T

 

Sündis 1985.aastal. Isa Aaker 9969T,

emaHaara 19591T. Omanik: EHS

 

 

HIIRIK 13 007 T

 

1987-2005 a. Isa Hiilar 7271 T, ema Kaliningradi Hobuse- kasvandusest ostetud hannoveri mära Griada 16 913 T
(isa Grünther H 8303T/3052).
Värvuselt raudjas, turja kõrgus 169 cm, rinna ümbermõõt 204 cm
ja kämbla ümbermõõt 23 cm. Omanik: EHS